Radon utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer direkt efter rökning. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten resulterar radon i inomhusluft i ungefär 500 lungcancerfall varje år i Sverige.  För att minimera risken för lungcancer bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Risken för lungcancer ökar proportionellt…

I affärsvärldens skiftande terräng, där konkurrensen är ständig och kraven på arbetslagens prestanda ökar, har verktyg för att förstå teamdynamiken blivit ovärderliga. "Disc analys test" står i centrum av denna strävan, som den go-to-resursen för ledare som önskar maximera både individuell och kollektiv prestanda. Vad Gör Disc Analys Test Så…